מועדים לעוגה

אוירה מרוממת. ריח ירוק באויר. תווים דמיוניים מרחפים להם.