DIY מחזיק מפתחות מגנטי לדלת

הייתי "מאבדת המפתחות" כשאבא שלי ראה שהוא מתחיל לבלות מידי הרבה פעמים בטמבור הוא חיבר מפתח פלדלת לשרשרת, וביקש שהשרשרת לא תרד ממני אף פעם. אפשר לומר שזה די עזר, והדאגה שאין לי מפתח ירדה מליבי ומלב הורי. עד שהסיפור חזר, והפעם בעלי נאלץ להתמודד עם שכפולי מפתחות. האמת, לא מבינה איך מפתח יכול להעלם […]